Regulamin

Regulamin

1. Korzystanie z serwisu AGDRTV.info jest bezpłatne i nie wymaga rejestrowania czy też logowania.

2. Serwis AGDRTV.info ma charakter informacyjny. Nie jest sprzedawcą, pośrednikiem ani stroną transakcji dokonywanych w sklepach internetowych przedstawianych w serwisie.

3. Dane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł – głównie stron internetowych producentów. Użytkownicy serwisu korzystają i wykorzystują prezentowane w nim dane i informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Recenzując, opiniując czy testując dany model staramy się to robić w sposób obiektywny, jednak użytkownik serwisu musi mieć na uwadze, że spojrzenie na dany produkt dla każdego może być inne. Dlatego zachęcamy do obejrzenia na żywo danego produktu, przed dokonaniem zakupu.

5. Ani serwis agdrtv.info ani jego właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu WWW, z wykorzystania informacji w nim zawartych, błędnych lub nieścisłych danych o produktach, nawet jeżeli o możliwości wyniknięcia takich szkód zostali poinformowani.

6. Wszelkie użyte w serwisie agdrtv.info nazwy firm oraz ich loga / znaki firmowe są / mogą być prawnie chronionymi znakami handlowymi lub firmowymi. Użyte zostały na stronach niniejszego serwisu albo za zgodą właścicieli praw, albo jedynie w celach identyfikacji.

7. Przedruk, kopiowanie w jakiejkolwiek formie i/lub wykorzystanie w jakikolwiek inny sposób informacji zawartych w serwisie możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

8. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. AGDRTV.info nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.

9. Serwis AGDRTV.info nie jest gwarantem recenzowanych, testowanych i opiniowanych produktów czyli nie odpowiada z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży towaru.

10. Ostateczny wybór/decyzja i zakup produktu należy do użytkownika/konsumenta.

11. W ramach Serwisu nie można dokonać zakupu Produktów, a jedynie przejść na strony e-sklepów gdzie taki zakup jest możliwy.

12. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter ogólny i nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez sprawdzenia bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych informacji dostępnych w Sklepie internetowym, u Partnerów czy też na stronie producenta.

13. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich, serwis AGDRTV.info nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność.

14. Dodawanie zapytań czy też komentarzy w serwisie AGDRTV.info jest możliwe jedynie w momencie, gdy użytkownik posiada konto osobiste na portalu społecznościowym Facebook. Serwis AGDRTV.info nie ponosi odpowiedzialności za komentarze użytkowników.

15. Serwis AGDRTV.info nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a sklepami internetowymi. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sam Użytkownik oraz sprzedawca. Serwis AGDRTV.info nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.