Opublikowano:

Promocja Bosch: WiVAT promocja!

Kup odkurzacz objęty promocją i odbierz premię w wysokości VAT.
Zasady promocji:

1. Kup w okresie od 28.08.2017 r. do 30.11.2017 r. odkurzacz marki Bosch objęty promocją.
2. Wypełnij kupon zgłoszeniowy na stronie www.bosch-home.pl lub na odwrocie tej ulotki.
3. W przypadku zgłoszenia przez stronę www dołącz:

zdjęcie lub skan dowodu zakupu,
zdjęcie lub skan kodu kreskowego wyciętego z opakowania nabytego odkurzacza (wycięty kod zachowaj przez 30 dni),
zdjęcie opakowania urządzenia wskazujące na rzeczywiste wycięcie kodu kreskowego.
4. W przypadku zgłoszenia listem poleconym dołącz:

kopię dowodu zakupu,
kod kreskowy wycięty z opakowania nabytego odkurzacza.
5. Wyślij zgłoszenie W przypadku zgłoszenia listem poleconym o online albo listem poleconym zachowaniu terminu do dnia 07.12.2017 r. decyduje data stempla pocztowego.
6. List należy wysłać na adres A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa, z dopiskiem: „WiVAT Promocja!”.
7. Premię w wysokości podatku VAT, czyli kwotę równą 23% ceny detalicznej netto zakupionego odkurzacza otrzymasz w terminie 60 dni (liczone od daty wpłynięcia zgłoszenia zgodnego z regulaminem) na podane w zgłoszeniu konto bankowe. Pula premii jest ograniczona.

UWAGA: Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fzycznych i obejmuje zakupy niezwiązane z działalnością gospodarczą. Regulamin i szczegóły promocji oraz listę modeli nią objętych znajdziesz na www.bosch-home.pl